+371 295 49 753

dekori@vissplusa.lv

P-PK 11:00-18:00 | S 11:00-15:00

Distances Līgums

Šis līgums tiek slēgts starp interneta veikala vissplusa.lv piedāvāto preču pārdevēju no vienas puses (turpmāk tekstā Pārdevējs), un personu, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu vissplusa.lv interneta tirdzniecības vietnē (turpmāk teksta Pircējs) no otras puses. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti vissplusa.lv interneta veikalā.

1. Pircējs pērk, pasūta, apmaksā un saņem, bet Pārdevējs piegādā un pārdod interneta veikalā vissplusa.lv norādītās preces (turpmāk tekstā Preces) saskaņā ar šajā distances līgumā noteikto (turpmāk tekstā Līgums).

2. Pircējs pērk Preces, aizpildot attiecīgu pirkuma formu Pārdevēja mājas lapā vissplusa.lv. Izdarot pirkumu, Pircējs apņemas norādīt precīzus datus, t.i., vārdu, uzvārdu, telefona numuru, e-pasta adresi un vēlamo piegādes metodi un precīzu adresi. Par jebkurām pirkuma izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pirkuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu uz dekori@vissplusa.lv. Par neprecīzu piegādi, kas radusies nepilnīgas piegādes informācijas dēļ, atbildīgs Pircējs. Preces pirkuma veikšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajām personām, izņemot kurjerkompāniju, lai nodrošinātu Preces piegādi

3. Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē ar norādīto piegādes veidu saskaņā ar norādītajiem tarifiem. Pircējs sūtīšanas izdevumu un Preču apmaksu veic kopā, pirms apstiprinājuma saņemšanas un Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā.

4. Pirkumus Pircējs var izdarīt jebkurā laikā, bet Pārdevējs saņemto pirkumu apstrādi veic ne vēlāk kā nākamajā darba dienā. Pirkuma apstiprinājums Pircējam tiek nosūtīts e-pastā (ja neredzat iesūtnē, pārbaudiet sadaļu spams un abonētie). Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums sistēmā nav saņemts. Preces izgatavošanu un nosūtīšana tiek veikta tikai pēc apmaksas saņemšanas.

5. Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Atgriešanas piegādes izdevumus sedz Pircējs.

6. Gadījumā, ja Preces pirkumā ir sakomplektētas neprecīzi, ir bojātas, vai kā citādi neatbilst Preces aprakstam, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā, aizpildot Pirkuma atteikuma veidlapu. Piegādes ja izdevumus iepriekšminētajā gadījumā sedz Pārdevējs. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst tās aprakstam un veiktajam pasūtītajam (preču skaits, krāsa un citi atribūti).

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma, atskaitot gadījumus, kad pircējs konstatē precei ražošanas defektu.

Atteikuma tiesības
7. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi noteikumi:

7.1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt vizuāli lietota vai bojāta. Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, Pircēja atteikuma tiesības nav spēkā.

7.2. Ja Pircējs vēlas un var izmantot atteikuma tiesības, tam ir jāizmanto Pirkuma atteikuma veidlapa, kas atrodama interneta veikala vietnē vissplusa.lv, vai jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu: dekori@vissplusa.lv. Aizpildītu veidlapu Pircējs nosūta Pārdevējam uz iepriekš norādīto e-pastu.

7.3. Pircējam ir pienākums saglabāt gan Piegādātāja dokumentus par Preces saņemšanu, gan Piegādātāja/kurjera dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.

7.4. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā

7.5. Naudu par atgriežamo Preci Pārdevējs ieskaita Pirkuma atteikuma veidlapā norādītajā Pircēja norādītajā bankas kontā, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pirkuma atteikuma veidlapā norādītās atgriežamās preces piegādāšanas Pārdevējam. Preces atgriešanas piegādes izmaksas sedz Pircējs.

Apmaksa un piegāde
8. Vidējais piegādes laiks ir viena līdz trīs darba dienas Latvijas teritorijā un vairāk ārpus Latvijas piegādēm. Piegādes laikā neietilpst preces izgatavošanas laiks, kas standarta gadījumā ir līdz 7 darba dienām (atkarīgs no izvēlētās preces). Piegādes laiks var mainīties atkarībā no Pārdevējam neietekmējamiem apstākļiem, kas var rasties piegādes kompānijas dēļ.

9. Visas cenas interneta veikalā ir norādītas ar 21 % PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Ja vēlaties saņemt pavadzimi ar saviem rekvizītiem, nosūtīsim to epastā pēc pieprasījuma.

10. Apmaksu par Preci Pircējs veic ar pārskaitījumu, apmaksājot Pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.Visus piegādes izdevumus sedz Pircējs.

11. Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.

12. Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.

Scroll Up